Ενδεικτικές Τιμές

Γάμος

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

from 600€
Ενδειαφέρομαι

Business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

from 2000€
Ενδειαφέρομαι

Products

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

from 200€
Ενδειαφέρομαι

Συχνές ερωτήσεις

  • Ταξιδεύετε για γάμους;

    Βεβαίως και Δύο εβδομάδες μετά τον γάμο σας, θα λάβετε μια προεπισκόπηση με τα αγαπημένα μου από τον γάμο σας. Μέσα σε 8 έως 12 εβδομάδες μετά τον γάμο σας, θα λάβετε όλες τις εικόνες – έτοιμες για εκτύπωση – με μια ηλεκτρονική συλλογή που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και σε USB. Λαμβάνετε επίσης μια παρουσίαση.

  • Do you travel for weddings?

    Two weeks after your wedding you’ll get a preview with my favourites from your wedding. Within 8 to 12 weeks after your wedding you’ll get all the images – ready to be printed – with an password-protected online gallery and on USB. You also receive a slide-show.

  • Πόσες εικόνες θα παραδώσετε;

    Δύο εβδομάδες μετά τον γάμο σας, θα λάβετε μια προεπισκόπηση με τα αγαπημένα μου από τον γάμο σας. Μέσα σε 8 έως 12 εβδομάδες μετά τον γάμο σας, θα λάβετε όλες τις εικόνες – έτοιμες για εκτύπωση – με μια ηλεκτρονική συλλογή που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης και σε USB. Λαμβάνετε επίσης μια παρουσίαση.